Hva bør stien inneholde, og hvor lang bør den være?